کتاب «دل‌نگاره»، شامل مجموعه مقالات و یادداشتهای دکتر علیرضا کشوردوست، به‌زودی توسط نشر الهام اندیشه منتشر می‌شود. این یادداشتها، عمدتاً رویکرد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند.

دکتر کشوردوست، جعرافی‌دان و پژوهشگر برجسته‌ی گیلانی است که تا کنون کتاب‌های متعددی از جمله ژئوپولوتیک محیط‌زیست و امنیت گیلان، جایگاه‌های راهبردی گیتی یا مناطق استراتژیک جهان، مکتب‌های جغرافیایی، سیاحان و گیلان‌شهرها و راهنمای پژوهش در تاریخ و جغرافیای گیلان (به همراه افشین پرتو) از ایشان منتشر شده است.

از این استاد دانشگاه و گیلان‌شناس برجسته، همچنین مقالات متعددی در همایش‌های ملی، کنفرانس‌های بین‌المللی و نشریات علمی مختلف انتشار پیدا کرده است.  

گفتنی است همکاری نشر الهام اندیشه با استاد دکتر کشوردوست، قرار است با انتشار آثار ارزشمند دیگری از ایشان نیز ادامه پیدا کند.