«دل‌نگاره» شامل مجموعه نوشتارهای کوتاه دکتر علیرضا کشوردوست، توسط نشر الهام اندیشه منتشر شد. به گزارش وبگاه انتشارات الهام اندیشه، «دل‌نگاره» شامل مجموعه مقالات و یادداشتهای دکتر علیرضا کشوردوست، توسط نشر الهام اندیشه منتشر شد. این یادداشتها، عمدتاً رویکرد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند.

از زنده‌یاد دکتر کشوردوست تا کنون آثار زیادی در زمینه‌ی جغرافیا و ژئوپلتیک از جمله کتاب سیاحان و گیلان‌شهرها، جایگاه‌های راهبردی گیتی (مناطق استراتژیک جهان)، ژئوپولوتیک محیط‌زیست و امنیت گیلان و نیز مقالات متعددی در همایش‌های ملی، کنفرانس‌های بین‌المللی و نشریات علمی مختلف منتشر شده است.

زنده‌یاد دکتر علیرضا کشوردوست، جغرافی‌دان و گیلان‌پژوه، متولد ۱۳۲۷ در شهرستان لاهیجان است که پس از سال‌ها فعالیت علمی مستمر که حاصل آن نگارش قریب ۲۰ عنوان کتاب و انتشار مقالات متعدد بوده است در زمستان ۱۴۰۰ دیده از دنیا فروبست.

«دل‌نگاره» به کوشش مسعود درویشی، در ۱۹۶ صفحه و با قیمت ۸۵۰۰۰ تومان منتشر شده است.